Onderwijskundig Maatwerk

Advies, coaching en training

Onderwijskundig Maatwerk is het bedrijf van Drs. Anneke Boonacker MSc. - onderwijskundige, docentencoach/trainer, bevoegd docent en cultureel antropoloog - en biedt oplossingen op maat aan voor opleidingsvraagstukken van opleidingen, scholen, bedrijven en onderwijsprofessionals.

Onderwijskundig maatwerk is gespecialiseerd in onderwijskundig ontwerp, toetsing en docentprofessionalisering. Ook wordt op opleidings-/schoolniveau advies en ondersteuning geboden bij o.a. (her)accreditatietrajecten; internationalisering van het curriculum; diversiteit en inclusiviteit; activerend onderwijs en kwaliteitsvol toetsen.

Anneke zet zich met veel plezier in om samen te werken aan het best mogelijke onderwijs, met blije docenten die op een inspirerende wijze bijdragen aan de ontwikkeling van gemotiveerde leerlingen en studenten. Ze denkt mee, analyseert de situatie, overziet het proces en komt met creatieve en concrete ideeën en oplossingen. Omdat Anneke altijd maatwerk levert, is er heel veel mogelijk.

Ontwerp

Goed onderwijs begint bij een goed ontwerp. Volgens het Constructive Alignment model van Biggs kent het onderwijs drie belangrijke pijlers: (i) leerdoelen, (ii) onderwijsuitvoering en (iii) toetsing. Leerdoelen bepalen de richting van het onderwijs, waarbij onderwijsuitvoering zorg draagt voor de ontwikkeling in de lijn van de leerdoelen en tenslotte de toetsing meet of de leerdoelen behaald zijn. Voor goed onderwijs moeten alledrie de pijlers in balans zijn met elkaar. Dit lijkt een relatief simpel concept maar in de praktijk blijkt het vaak een stuk gecompliceerder om 'alignment' te bereiken.

Als onderwijskundige en bevoegd docent heeft Anneke veel ervaring met het ontwerpen van onderwijs. Zij kan door middel van advies, curriculumanalyse en -ontwerp, ontwerp van trainingen en vakken, vakevaluatie en -verbetering, training en docentbegeleiding ondersteuning bieden voor het bereiken en behouden van goede onderwijskwaliteit.

Anneke kan onder andere ingezet worden als ontwerper van blended onderwijs, door MBO/HBO en bedrijfsopleidingen voor het ontwerpen van vakspecifiek onderwijs in samenwerking met een vakspecialist, en voor het ontwerpen van onderwijs, training en materiaal m.b.t. didactiek, toetsing en Engels in context.

Refenties: Biggs, J. (2003), Teaching for Quality Learning at University. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press
________________________________________
Projecten:
* Doorontwikkeling BKO-module 'Toetsen en beoordelen' - Leiden Universiteit
* Ontwerp en continue doorontwikkeling 'Foundations of Teaching, Learning and Assessment' - Graduate School TUDelft
* Curriculum-, en vakontwerp 'Getting Started with English' voor vvto - Maatwerk in Engels
* Curriculum- en vakontwerp 'Engels in het basisonderwijs' - HAN-Pabo Arnhem
* Ontwerp Blended BKO-module 'Assessment' -TUDelft
* Vakontwerp 'Engels voor electrotechniek' en 'Engels voor industrieel product ontwerp' - HAN-Faculteit Techniek
* Ontwerp Masterclass Assessment - CEG
* Ontwerp training 'Engelse spreekvaardigheid, zelfvertrouwen en didactiek' voor basisschoolleraren - Kalisto
* Ontwerp digitaal materiaal en toetsing - Hogeschooltaal

Toetsing

Alhoewel toetsing voor zowel studenten en docenten vaak één van de minst favoriete bezigheden is, heeft onderzoek uitgewezen dat het juist ook hetgene is dat het meeste invloed heeft op hoe studenten leren. Toetsing kan een heel waardevol instrument zijn voor docenten om de ontwikkeling van studenten te sturen. Hiervoor is het belangrijk dat toetsing geconstrueerd en uitgevoerd wordt op een valide, betrouwbare, transparante en bruikbare wijze en op een positieve manier bijdraagt aan het leren (Assessment for Learning).

Als toetsspecialist kan Anneke door middel van advies, toetsanalyse, toetsontwerp en -constructie, training en docentbegeleiding ondersteuning bieden voor het bereiken en behouden van toetskwaliteit en het door middel van toetsing richting geven aan wat en hoe studenten leren. Ook kan zij zelf als assessor optreden.

Anneke kan onder andere ingezet worden als BKE/SKE coach, trainer en assessor, door VO/MBO/HO en bedrijfsopleidingen om toetsing te analyseren en te (helpen) verbeteren en om trainingen, Masterclasses en workshops te ontwerpen en geven op toetsgebied en het geven van feedback.
_________________________________
Projecten:
* BKO-module 'Assessment': ontwerp en training - TUDelft
* Begeleiding docenten bij o.a. ontwerp digitale toetsing, toetsevalutie en verbetering, inzet formatieve toetsing, inzet peerassessment, feedback geven - TUDelft
* Heidag voor evaluatie en verbetering toetsinstrument - ITAV
* Dialoog docenten en studenten over formatieve toetsing - TUDelft
* BKO assessor -TUDelft
* Assessor - vHall/Larenstein

Docentprofessionalisering

Als docent ben je niet alleen bezig met de ontwikkeling van je leerlingen en studenten, je bent ook continue bezig met je eigen ontwikkeling. Je leert van je interactie met je leerlingen en studenten, je houdt jezelf op de hoogte door het lezen van vakspecifieke literatuur en je bezoekt beurzen en conferenties. Soms wil je werken aan specifieke docentvaardigheden en volg je hier een training over of laat je je begeleiden door een coach.

Ook als je instroomt als docent heb je behoefte aan begeleiding om je onderwijsvaardigheden te ontwikkelen. Professionals en wetenschappers die hun kennis willen delen met de nieuwe generatie zijn zeer welkom in het onderwijs. Je bent een expert op je vakgebied en dat is heel waardevol voor studenten. Belangrijk is dat je deze kennis door middel van goed ontwerp, activerende didactiek en valide en betrouwbare toetsing zo over kunt brengen dat studenten ook daadwerkelijk leren wat je ze wilt leren.

Anneke combineert als coach en trainer haar eigen ervaringen als docent in het voortgezet en hoger onderwijs met haar perspectief als onderwijskundige. Zij weet hoe het is om veel verschillende (onderwijs)taken te combineren en zoekt altijd samen naar de best mogelijke aansluiting op jouw dagelijkse praktijk. Trainingen en coaching zijn altijd maatwerk en combineren achtergronden en concepten met activerende werkvormen en tips die direct inzetbaarbaar zijn in je eigen onderwijssituatie.

Anneke kan onder andere ingezet worden als BKO en BKE trainer, coach en assessor en door docenten, scholen en opleidingen voor coaching en training op het gebied van onderwijskundig ontwerp, practische didactiek, toetsing, lesgeven in het Engels, diversiteit en inclusiviteit, en vvto.
_____________________________________________
Projecten:
* Trainer BKO 'Toetsen en beoordelen' - Leiden Universiteit
* Trainer BKO 'Diversity & Inclusion' - Leiden Universiteit
* Een-op-een begeleiding leerkrachten vvto - Kbs De Regenboog
* Trainer 'Foundations of Teaching, Learning and Assessment - Graduate School TUDelft
* Coach Engels en communicatie - PEL coordinator & docent onderzoeksvaardigheden
* BKO-trainer 'Assessment' - TUDelft
* Trainer 'Spoken English for Lecturers' - TUDelft
* Begeleiding docenten bij o.a. didactische vraagstukken, peer evaluation, toetsing en vakontwerp - TUDelft
* Trainer 'Engelse spreekvaardigheid, zelfvertrouwen en didactiek' voor basisschoolleraren - Kalisto
* Coach Engels en interculturele communicatie - Opleidingshoofd AMFI